marți, 27 martie 2012

Asta da răsturnare de situaţie!

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. - Ioan 3.36 (link)
...atât de mult a iubit lumea încât la un moment dat, a trimis potop de apă pe pământ pentru a anihila orice urmă de viaţă. A se vedea Potopul.

Niciun comentariu: